Rady

cizinci

Jaká máme pracovní víza pro cizince?

Cizinec pro pobyt v tuzemsku potřebuje vízum. Které typy víz aktuálně rozeznáváme a jak je získat?

Co je vízum

Vízum je povolení k pobytu. Má formu vízového štítku a udílí se do pasu. Samostatné vízum musí mít každý žadatel, tedy i dítě, které je zapsáno v pasu svého rodiče. Proto se případně do pasu rodiče jednoduše vlepí dva vízové štítky.

Vízum bývá vymezeno důvodem pobytu. Existují tak víza pracovní i jiná. Podle účelu pobytu se pak pro vyšší přehlednost jednotlivá víza rozdělují.

Víza se rozlišují na:

Schengenská víza

Schengenská neboli krátkodobá víza jsou určena pro krátkodobý pobyt v Schengenském prostoru. Krátkodobým pobytem se rozumí nejvýše 90 dnů.

Konkrétně se jedná o typy víz vydávané za účelem:

 • turistiky
 • zdravotním
 • obchodním
 • kulturním
 • sportovním
 • návštěvy (pozvání)
 • oficiálním (politickým)
 • studia, školení, stáže
 • vědeckého výzkumu
 • zaměstnání
 • sezónního zaměstnání
 • zácviku
 • ostatní

Dlouhodobá víza

Dlouhodobá víza se udělují pro pobyt v délce více než 90 dnů. Současně jsou však limitována platností nejdéle 1 rok.

Tento typ víz se vydává za účelem:

 • zdravotním
 • kulturním
 • sportovním
 • návštěvy (pozvání)
 • oficiálním (politickým)
 • rodinným
 • studia, školení, stáže, dobrovolnictví
 • pracovní dovolené
 • sezónního zaměstnání
 • zácviku
 • podnikání
 • ostatní

Dále může cizinec získat povolení k dlouhodobému pobytu. A to za předpokladu, že na území ČR hodlá přechodně setrvat déle než 90 dnů a současně i déle než 1 rok, proto by délkou pobytu nebylo dostačující vízum. Ty se udělují za účelem:

 • zaměstnání – zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • studia
 • vědeckého výzkumu
 • sloučení rodiny
 • investování
 • pobytu rezidenta jiného členského státu EU

Nutné náležitosti k žádosti o vízum

V závislosti na konkrétním účelu se liší požadavky na konkrétní vízum. Obecně zpravidla musí žadatel doložit:

 • originál cestovního dokladu
 • jednu platnou fotografii
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • doklad potvrzující účel pobytu na území
 • prostředky k pobytu na území

Jak požádat o dlouhodobý pobyt

Žádosti o dlouhodobý pobyt vyřizuje pracoviště Ministerstvo vnitra České republiky, případně zastupitelský úřad ČR. Žádost se podává na příslušném formuláři, a to až na odůvodněné výjimky vždy osobně.

Měla by být doplněna veškerými potřebnými náležitostmi, které Ministerstvo vnitra České republiky vymezuje pro jednotlivé účely pobytu.

 

Rovněž přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podléhá zaplacení správního poplatku. Uhradit je tento poplatek nutné ve formě kolkové známky.

Povolení k zaměstnání

Cizinec, který chce na území ČR pracovat, si rovněž musí kromě platného pobytového oprávnění vyřídit i povolení k práci. Učinit tak musí písemně u krajské pobočky úřadu práce.

Chcete pomoci s celým procesem získání pracovního povolení pro cizince? Kontaktujte pracovní agenturu IRS Czech, která se právě na tyto věci specializuje.

vízum, cizinci

 • Přečteno: 102

Katogorie

 • Úvod
 • Styl
 • Bydlení
 • Technika
 • Nápady
 • Příběhy